Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Rada Miasta
Jednostki podlegle

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY

samorządowe
do Sejmu i Senatu RP
na Prezydenta RP
do Parlamentu Europejskiego

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
Konsultacje programu
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Oferty inwestycyjne
Konsultacje społeczne
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gospodarka Odpadami
Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy


 .:: PRZETARGI ::.

nazwa data przetargu ogłoszenie z dnia
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Mostowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-06-032014-04-23
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Mostowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-06-032014-04-23
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia  2014-04-23
Zawiadomienie o wyborze oferty- Remont drogi, ul. Górnicza 2014-04-15
Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie2014-04-292014-04-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Modernizacja instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie2014-04-292014-04-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych na rzecz Gminy Wojcieszów w latach 2014 - 20152014-04-112014-04-03
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYS.STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL.BOL. CHROBREGO 78 W WOJCIESZOWIE CZ.I2014-04-142014-03-31
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚCI STAWKI CZYNCZU ZA NAJEM LOKALUUŻYTKOWEGO PRZY UL. B. CHROBREGO 78 W WOJCIESZOWIE cz.II 2014-04-142014-03-31
Wojcieszów: Remont drogi gminnej nr 112463D ul. Górniczej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 1,378 łącznie z drogami; - nr 119/2 i 123/13 obręb IV na odcinku od km 0,000 do km 0,084 - nr 378 obręb IV na odcinku 0,000 do km 0,200 - nr 124/2 obręb 2014-04-142014-03-26
Zawiadomienie o wyborze oferty- Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III 2014-02-27
Informacja dotycząca wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia  2014-02-25
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOL. CHROBREGO 80 W WOJCIESZOWIE 2014-02-172014-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu: Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III2014-01-222014-01-07

 

przejdź do :