Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Rada Miasta 2010-2014
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY

samorządowe
do Sejmu i Senatu RP
na Prezydenta RP
do Parlamentu Europejskiego

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje programu
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Konsultacje społeczne
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy


 .:: PRZETARGI ::.

nazwa data przetargu ogłoszenie z dnia
Zawiadomienie o wyborze oferty - Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów 2014-12-17
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2014-12-09
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu położonego w Wojcieszowie przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 78 2015-01-252014-12-09
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu położonego w Wojcieszowie przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 78 2015-01-252014-12-09
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wojcieszów - UWAGA ZM. TERMINU NA 15.12.20142014-12-152014-12-04
Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja - przebudowa przepustu na potoku w drodze nr 159 ob. I 2014-11-12
Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja-przebudowa przepustu na potoku Olszanka w drodze 124/2 ob. IV 2014-11-12
Zawiadomienie o wyborze oferty- Modernizacja-przebudowa przepustu na potoku Olszanka w drodze nr 390 i 400 ob.IV 2014-11-12
Zawiadomienie o wyborze oferty - Utworzenie Szlaku Przyjaźni Polsko-Czeskiej w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego  2014-11-12
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja – przebudowa przepustu na potoku Olszanka w drodze nr 124/2 obręb IV ( powyżej ul. Górniczej )”2014-11-072014-10-30
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja – przebudowa przepustu na potoku w drodze nr 159 obręb I2014-11-072014-10-30
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja – przebudowa przepustu na potoku Olszanka w drodze nr 390 i 400 obręb IV2014-11-072014-10-30
Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym - Utworzenie Szlaku Przyjaźni Polsko-Czeskiej w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego 2014-11-032014-10-23
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem 2014-10-07
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2014-09-24
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego 2014-09-24
Oggłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem 2014-09-232014-09-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2014-09-11
Informacja o unieważnieniu przetargu 2014-09-03
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-01
Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego - uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 17.09.2012014-09-172014-08-29
Zawiadomienie o wyborze oferty - Adaptacja budynku po stolarni Bolesława chrobrego 122a na lokale socjalne - przekładka dachu 2014-08-27
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Nr 112465D ul. Jasna na odcinku km 0,00 do km 0,364 - Nr 112476D ul. Skalnej na odcinku od km 0,00 do km 0,356 łącznie z drogami - Nr 268 i nr 517/5 obręb IV na odcinku od km 0,00 do km 0,100 - Nr 265 obręb I2014-09-092014-08-25
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowani aprzetargowego - Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego 2014-08-19
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną nr dz. 303/1 ob. 4 2014-08-19
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną nr dz. 303/2 ob.4 2014-08-19
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Bolesława Chrobrego przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinna nr dz. 257/3 ob. 3 2014-08-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów - ul. Bolesława chrobrego 2014-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego 2014-08-19
Zawiadomienie o wyborze oferty - „Modernizacja wejścia do Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie” 2014-08-06
Zawiadomienie o wyborze oferty: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz sfinansowanie udziału własne 2014-08-01
Ogłoszenie o zamówieniu: Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego.2014-08-142014-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu: „Adaptacja budynku po stolarni Bolesława Chrobrego 122a na lokale socjalne – przekładka dachu”2014-08-142014-07-31
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów - ul. Bolesława Chrobrego2014-08-142014-07-30
Ogłoszenie o zamówieniu : „Modernizacja wejścia do Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie”2014-08-042014-07-18
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz sfinansowanie udziału własnego w finansow2014-07-302014-07-16
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-08-182014-07-10
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-08-182014-07-10
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną- ul. Bolesława Chrobrego 2014-08-182014-07-10
Ogłoszenie o zapytaniu o cenę- Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Bolesława Chrobrego 402014-07-072014-06-23
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-06-06
Ogłoszenie o wyniku przetargu 2014-06-05
Ogłoszenie o wyniku przetargu 2014-06-05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Modernizacja instalacji CO budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie" 2014-05-07
Ogłoszenie o przetargu: Remont drogi gminnej nr 112461D ul. Dworcowej Wojcieszowie na odcinku od km 0,00 do km 0,123 łącznie z drogami; - nr 238/10 obręb IV na odcinku od km 0,000 do km 0,070 - nr 166, 501, 502 obręb IV na odcinku 0,000 do km 0,520 oraz r2014-05-152014-04-30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Mostowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-06-032014-04-23
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Mostowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-06-032014-04-23
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia  2014-04-23
Zawiadomienie o wyborze oferty- Remont drogi, ul. Górnicza 2014-04-15
Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie2014-04-292014-04-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Modernizacja instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie2014-04-292014-04-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych na rzecz Gminy Wojcieszów w latach 2014 - 20152014-04-112014-04-03
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYS.STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL.BOL. CHROBREGO 78 W WOJCIESZOWIE CZ.I2014-04-142014-03-31
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚCI STAWKI CZYNCZU ZA NAJEM LOKALUUŻYTKOWEGO PRZY UL. B. CHROBREGO 78 W WOJCIESZOWIE cz.II 2014-04-142014-03-31
Wojcieszów: Remont drogi gminnej nr 112463D ul. Górniczej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 1,378 łącznie z drogami; - nr 119/2 i 123/13 obręb IV na odcinku od km 0,000 do km 0,084 - nr 378 obręb IV na odcinku 0,000 do km 0,200 - nr 124/2 obręb 2014-04-142014-03-26
Zawiadomienie o wyborze oferty- Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III 2014-02-27
Informacja dotycząca wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia  2014-02-25
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOL. CHROBREGO 80 W WOJCIESZOWIE 2014-02-172014-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu: Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III2014-01-222014-01-07

 

przejdź do :