Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Rada Miasta
Jednostki podlegle

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY

samorządowe
do Sejmu i Senatu RP
na Prezydenta RP
do Parlamentu Europejskiego

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje programu
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Konsultacje społeczne
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gospodarka Odpadami
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy


 .:: PRZETARGI ::.

nazwa data przetargu ogłoszenie z dnia
Oggłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem 2014-09-232014-09-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 2014-09-11
Informacja o unieważnieniu przetargu 2014-09-03
Informacja wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-09-01
Ogłoszenie o zamówieniu - Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego - uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 17.09.2012014-09-172014-08-29
Zawiadomienie o wyborze oferty - Adaptacja budynku po stolarni Bolesława chrobrego 122a na lokale socjalne - przekładka dachu 2014-08-27
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Nr 112465D ul. Jasna na odcinku km 0,00 do km 0,364 - Nr 112476D ul. Skalnej na odcinku od km 0,00 do km 0,356 łącznie z drogami - Nr 268 i nr 517/5 obręb IV na odcinku od km 0,00 do km 0,100 - Nr 265 obręb I2014-09-092014-08-25
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowani aprzetargowego - Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego 2014-08-19
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną nr dz. 303/1 ob. 4 2014-08-19
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną nr dz. 303/2 ob.4 2014-08-19
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Bolesława Chrobrego przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinna nr dz. 257/3 ob. 3 2014-08-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów - ul. Bolesława chrobrego 2014-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego 2014-08-19
Zawiadomienie o wyborze oferty - „Modernizacja wejścia do Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie” 2014-08-06
Zawiadomienie o wyborze oferty: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz sfinansowanie udziału własne 2014-08-01
Ogłoszenie o zamówieniu: Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego.2014-08-142014-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu: „Adaptacja budynku po stolarni Bolesława Chrobrego 122a na lokale socjalne – przekładka dachu”2014-08-142014-07-31
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów - ul. Bolesława Chrobrego2014-08-142014-07-30
Ogłoszenie o zamówieniu : „Modernizacja wejścia do Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie”2014-08-042014-07-18
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz sfinansowanie udziału własnego w finansow2014-07-302014-07-16
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-08-182014-07-10
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Kresowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-08-182014-07-10
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną- ul. Bolesława Chrobrego 2014-08-182014-07-10
Ogłoszenie o zapytaniu o cenę- Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Bolesława Chrobrego 402014-07-072014-06-23
Zawiadomienie o wyborze oferty 2014-06-06
Ogłoszenie o wyniku przetargu 2014-06-05
Ogłoszenie o wyniku przetargu 2014-06-05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Modernizacja instalacji CO budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie" 2014-05-07
Ogłoszenie o przetargu: Remont drogi gminnej nr 112461D ul. Dworcowej Wojcieszowie na odcinku od km 0,00 do km 0,123 łącznie z drogami; - nr 238/10 obręb IV na odcinku od km 0,000 do km 0,070 - nr 166, 501, 502 obręb IV na odcinku 0,000 do km 0,520 oraz r2014-05-152014-04-30
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Mostowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-06-032014-04-23
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wojcieszowie przy ulicy Mostowej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną2014-06-032014-04-23
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia  2014-04-23
Zawiadomienie o wyborze oferty- Remont drogi, ul. Górnicza 2014-04-15
Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie2014-04-292014-04-14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Modernizacja instalacji C.O. w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie2014-04-292014-04-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych na rzecz Gminy Wojcieszów w latach 2014 - 20152014-04-112014-04-03
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYS.STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL.BOL. CHROBREGO 78 W WOJCIESZOWIE CZ.I2014-04-142014-03-31
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚCI STAWKI CZYNCZU ZA NAJEM LOKALUUŻYTKOWEGO PRZY UL. B. CHROBREGO 78 W WOJCIESZOWIE cz.II 2014-04-142014-03-31
Wojcieszów: Remont drogi gminnej nr 112463D ul. Górniczej w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 1,378 łącznie z drogami; - nr 119/2 i 123/13 obręb IV na odcinku od km 0,000 do km 0,084 - nr 378 obręb IV na odcinku 0,000 do km 0,200 - nr 124/2 obręb 2014-04-142014-03-26
Zawiadomienie o wyborze oferty- Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III 2014-02-27
Informacja dotycząca wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia  2014-02-25
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. BOL. CHROBREGO 80 W WOJCIESZOWIE 2014-02-172014-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu: Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II oraz Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III2014-01-222014-01-07

 

przejdź do :