Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy


 .:: PRZETARGI ::.

nazwa data przetargu ogłoszenie z dnia
ZGKiM - OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. B. CHROBREGO 78/2 WOJCIESZOWIE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 38,19 m² 2016-05-252016-05-09
Burmistrz Miasta wojcieszów ogłasza rokowania celem sprzedazy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wojcieszowie przy ul. B. Chrobrego - dz. nr 169/2 ob. 42016-06-092016-05-05
Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza rokowania celem sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wojcieszowie przy ul. B. Chrobrego - dz. nr 150/1 ob. 22016-06-092016-05-05
Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza rokowania celem sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wojcieszowie przy ul. B. Chrobrego - dz. nr 257/3 ob. 32016-06-092016-05-05
Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności do gruntu przy ul. B.Chrobrego 1862016-06-092016-05-05
Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Wojcieszowie przy ul. Hutniczej - dz. 39/17; dz. 39/18 ob. 32016-06-092016-05-05
Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wojcieszowie przy ul. Górniczej - dz. 143/22; dz. 143/23 ob. 42016-06-092016-05-05
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze ogłasza czwarty nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych 2016-04-29
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2016-04-29
Zapytanie cenowe na dostawę do siedziby zamawiającego "urn wyborczych". 2016-05-202016-04-26
Zawiadomienie o wyborze oferty 2016-04-26
Zawiadomienie o wyborze ofert - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym - (pług odśnieżny lemieszowy i piaskarka samozaładowcza), przyczepy komunalnej oraz wozu asenizacyjnego w Wojcieszowie  2016-04-21
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym - (pług odśnieżny lemieszowy i piaskarka samozaładowcza), przyczepy komunalnej oraz wozu asenizacyjnego w Wojcieszowie - UWAGA ZM. TERMINU SKŁAD. OFERT2016-04-182016-04-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie i wymiana oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Wojcieszów wg. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - etap II, część 32016-04-202016-04-05
Ogłoszenie o wynikach rokowań na sprzedaz nieruchmości gruntowych położonych w Wojcieszowie 2016-03-25
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Bol. Chrobrego 78 w Wojcieszowie 2016-03-25
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalnego przy ul. Bol.Chrobrego 186 w Wojcieszowie  2016-03-25
Ogłoszenia o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Wojcieszowie przy ul. Hutniczej - dz. nr 39/18 i nr 38/17 ob. 3 2016-03-25
Ogłoszenie o wynikach czwartego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Wojcieszowie 2016-03-25
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości położonych na obszarze miasta Wojcieszów w latach 2016-2019 roku 2016-03-23
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2016-03-22
Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych na rzezcz Gminy Wojcieszów 2016-03-21
Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie/aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-2023 2016-03-16
Zawiadomienie o wyborze oferty - Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów 2016-03-16
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych na rzecz Gminy Wojcieszów w latach 2016 - 20192016-03-112016-03-03
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości położonych na obszarze miasta Wojcieszów w latach 2016-2019 roku 2016-03-112016-03-03
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Gmina Wojcieszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów”2016-03-102016-03-02
Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Jeleniej Górze ogłasza trzeci nieograniczony przetarg pismeny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Gminnej 42016-04-052016-03-01
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie/aktualizacja Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-20232016-03-072016-02-26
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Hutniczej2016-03-242016-02-17
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Bolesława Chrobrego 186 2016-03-242016-02-17
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego - ul. Bolesława Chrobrego 782016-03-242016-02-17
Rokowania celem sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Wojcieszowie2016-03-242016-02-17
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wojcieszowie przy ul. Górniczej2016-03-242016-02-17
Informacja o wyborze oferty - Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem CPV 09135100-5  2016-02-09
Przetarg ustny nieograniczony o wysokości stawki czynszu na najem lokalu użytkowego - ul. Jana Kochanowskiego 14-16 - powierzchnia użytkowa 154,95 m 2016-02-292016-02-09
Zapytanie o szacunkową wycenę - Wykonanie/aktualizacja Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-20232016-02-102016-02-05
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2016-02-02
Ogłoszenie o zamówieniu- Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem i rozładunkiem CPV 09135100-5 2016-02-052016-01-28
ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WYCENĘ - Wykonanie studium wykonalności wraz z odniesieniem do kryteriów oceny merytorycznej do projektu Gminy Wojcieszów pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 3-ch budynków użyteczności publicznej2016-01-292016-01-19
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. S.ŻEROMSKIEGO 1-3 w WOJCIESZOWIE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 176,36 m²  2016-01-05

 

przejdź do :