Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wszystkie uchwały Rady Miasta przechowywane są w sekretariacie Urzędu i dostępne są do wglądu w pok. nr 12 tel.: (75)75-12-230 w. 11


 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
XIX.85.20162016-05-25w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
XIX.84.20162016-05-25w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Połom” w Wojcieszowie..
XIX.84.20162016-05-25w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie.
XVIII.79.20162016-04-27w sprawie zmiany uchwały nr XI.42.2015 Rady Miasta Wojcieszó z dnia 23 września 2016 r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospdarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów".
XVIII.80.20162016-04-27zmieniająca uchwałę nr XXVII/155/09 Rady Miasta Wojcieszow z dnia 23.04.2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzon.
XVIII.81.20162016-04-27w spr.przyjęcia do realizacji "Gminnego programu Profilaktyki i Roziązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocyna rok 2016 ".
XVIII.83.20162016-04-27 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wojcieszów za 2015 rok.
XVIII.82.20162016-04-27w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.
XVII.74.20162016-03-31w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
XVII.73.20162016-03-31w sprawie ustanowienia Tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Wojcieszów" oraz "Zasłużony dla Miasta Wojcieszów" i przyjęcia regulaminu tych tytułów..
XVII.76.20162016-03-31w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.
XVII.77.20162016-03-31w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-2023.
XVII.75.20162016-03-31w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XVI.69.20162016-02-24w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Wojcieszów(ogłoszona w Dz.Urz. Woj. Doln. poz 1054 dnia 1.03.2016 r.).
XVI.70.20162016-02-24w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
XVI.71.20162016-02-24w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :