Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Rada Miasta
Jednostki podlegle

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY

samorządowe
do Sejmu i Senatu RP
na Prezydenta RP
do Parlamentu Europejskiego

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
Konsultacje programu
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Wzór oferty i sprawozdania

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Oferty inwestycyjne
Konsultacje społeczne
Komunikaty
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gospodarka Odpadami
Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Wszystkie uchwały Rady Miasta przechowywane są w sekretariacie Urzędu i dostępne są do wglądu w pok. nr 12 tel.: (75)75-12-230 w. 11


 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
XXXVIII.184.20142014-03-18w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
XXXVIII.181.20142014-03-12w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wojcie.
XXXVIII.182.2014 2014-03-12w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na rok 2014..
XXXVIII.183.20142014-03-12w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 r.
XXXVII.178.2014 2014-01-29w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"(ogłoszona Dz.Urz.Woj.Doln.poz.701 z dn.12.02.2014 r..
XXXVII.180.20142014-01-29w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
XXXVII.179.20142014-01-29w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :